Composer: Schumann

Denis Shapovalov, Saulius Sondeckis & Moscow Virtuosi

Schumann & Tchaikovsky: Great Cello Concertos